Blog Image

Att använda sin trädgård

Tillstånd för höns i Norrköping

Höns Posted on Mon, January 04, 2016 17:54:35

Vilka regler finns när man vill skaffa höns i Norrköpings kommun?

Det första du behöver veta är om du bor i ett detaljplanerat område. Det gör tyvärr jag…
Om du bor i ett detaljplanerat område i Norrköpings kommun måste du ha tillstånd att hålla höns.

När jag ställde frågan till Bygg- och Miljökontoret för ett år sedan fick jag detta svar:

Hej Sofia,

Då jag inte har en specifik fastighetsbeteckning kan jag inte avgöra om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanelagt område eller inte, men jag utgår från det då det är då det krävs tillstånd. För att få hålla fjäderfä (så som höns) inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt Norrköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.


Om det är svårt att få tillstånd eller inte beror på hur hållningen av hönsen kommer att ske så att inte olägenhet för människors hälsa uppstår. Det som avgör hållningen är bland annat gödselhantering, hur säkerställs att hönsen hålls inom den aktuella fastigheten?, antalet höns, eventuella grannyttranden osv. Hålls hönsen så att risk för olägenhet förebyggs så kan tillstånd om hållande av fjäderfä beviljas. Jag bifogar ansökan.


Tupp godkänns inte inom detaljplanelagt område.


Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor!


Med vänliga hälsningar

Reglerna är olika i olika kommuner, så se till att checka innan du skickar ansökan!

Notera också att kommunen tar taxa för hanteringen av din ansökan och att de även kan ge avslag. Det finns ingen fast avgift. Utifrån vad jag hittade är taxan för detta 909kr/timme? Den uppgiften kan vara felaktig eftersom jag inte är säker på om jag förstod paragraferna rätt.Rönnbär till höns

Höns Posted on Sun, January 03, 2016 18:27:18

Jag visste inte att rönnbär var något som man kan ge till höns. Det finns de som ger rönnbären färska medan andra säger att de bör torkas.
Måttliga mängder låter alltid klokt och ett tredje alternativ som jag verkligen gillar är att plocka rönnbären när första frosten har tagit det suraste ur bären:)

En av sidorna som diskuterar detta är

http://levmerpamindre.blogspot.se/2014/10/plocka-ronnbar-till-honsen.html