Pallkrage no3 är inte på plats och därför vet jag inte exakt läge ännu, men troligen står den här bäst snett framför blomlådan. Den får inte skugga för mycket bara.

1.
a) Ätbara ringblommor “Orange King”. Sås direkt, självsår sig lätt, rensa efterhand, höjd 50cm, blomtid juni-september.

b) Persilja “Moss Curled 2”. Sås direkt, skördas efterhand, blommar andra året och bör därför sås om, höjd 25cm, skördas mars-oktober.

c) Piplök “Evergreen”. Sås direkt, skördas efterhand och sås då igen, skördas juli-december.

d) Blomkål “Early Snowball X”. Förkultiveras, fiberduk mot skadeinsekter behövs, skördas juli-oktober.