Drömmen om en liten (nästan) självförsörjande gård finns kvar sedan unga år. Idag är det tyvärr en trend. Att det känns “tyvärr” är för att priserna pressas upp och det känns lätt att drunkna bland de som bara har fått ett ryck för att det verkar kulsmiley Fördelen är att många skriver om uppstarter där jag kan få hjälp att slippa göra samma misstag och hjälp att se vad som är vettigt att satsa på. Dessutom blir jag glad att det finns många som vill väna om djur och natur. Det är skönt att se eget företagande i alla former eftersom arbetsmarknaden är så hård och för att småföretagare behöver frodas i Sverige.

Nu behöver jag efter åtta månader i arbetslöshet hitta vägar till vad jag drömmer om samtidigt som jag fortsätter sökandet. Det känns rätt hopplöst just nu eftersom jag inte ens har kommit till en intervju ännu. Jag måste se det här som ett tillfälle och inte ett nederlag och därför är det dags att börja göra mer strukturerade och användbara planer.

Steg ett blir att försöka göra en rejäl uppfattning av vad införskaffandet av djur skulle kosta. Sedan vad det skulle kosta i foder, skötsel, stängsel, stallar, behov av utrymme ute och inne, verktyg för att underhålla hållningen, vad som krävs för att ta hand om det djuret ger, vad det kan nyttjas till, osv. Sedan är det bra att se hur många av varje art som behövs för mig och för deras del för att må bra.

Efter alla föregående bitar så behöver jag se vilken storlek på gård som krävs och vad jag behöver i inköpskostnad, underhåll, anpassning, el, värme, vatten…