En sida som det är dags att börja utforska! Skogens läkeörter med tips o trix om vad som kan användas i naturen för hälsans bästa!
http://www.henriettes-herb.com/sv/sb-trad.html